QueixesColonial posa a la seva disposició aquest canal complementari al que es pot dirigir amb l'objectiu de manifestar qualsevol insatisfacció o discrepància relacionada tant amb els serveis i instal·lacions que se li presten a l'immoble, com en la relació que manté amb la nostra companyia.

Els nostres compromisos són:

  • Emetre sempre un correu de resposta com a comprovant de recepció
  • Contactar amb vostè en el transcurs de la mateixa jornada laboral en què s'ha realitzat el seu enviament
  • Analitzar periòdicament el conjunt de correus rebuts amb la finalitat d'intentar que els fets que els van provocar no es tornin a repetir

Direcció de Gerència