SugerenciesColonial posa a la seva disposició aquest canal complementari al que es pot dirigir amb l'objectiu de manifestar qualsevol opinió o proposta relacionada tant amb els serveis i instal·lacions que se li presten a l'immoble, com en la relació que manté amb la nostra companyia.

Els nostres compromisos són:

  • Emetre sempre un correu de resposta com a comprovant de recepció
  • Contactar amb vostè en el transcurs de les 48 h. posteriors a la seva enviament
  • Analitzar periòdicament el conjunt de correus rebuts amb la finalitat de conèixer les diferents voluntats existents en l'immoble del conjunt de clients

Direcció de Gerència